Sahib Mera Meharban


 1. track01-bani-guru-guru-hai-bani-vich-bani-amrit-sare-rajinder-singh 5:20
 2. track02-bisar-gai-sabh-taat-praaee-rajinder-singh 6:13
 3. track03-lakh-khushian-paatshaaheeaan-rajinder-singh 10:49
 4. track04-sahib-mera-meharbaan-rajinder-singh 7:57
 5. track05-prabh-sion-laag-raheo-mera-cheet-rajinder-singh 6:54
 6. track06-satgur-tumre-kaaj-swaaray-rajinder-singh 7:31
 7. track07-tera-keeaa-meethaa-laagay-rajinder-singh 4:02
 8. track08-mat-dekh-bhoola-veesre-tera-chit-na-aavay-naao-rajinder-singh 8:45
 9. track09-Amrit-bani-har-har-teri-rajinder-singh 7:14
 10. track10-Deenan-ki-pritpal-kare-nit-rajinder-singh 6:37
 11. track11-Haun-kurbanei-jaau-meharbana-rajinder-singh 8:13
 12. track12-Mera-man-lochei-gur-darsan-taaee-rajinder-singh 7:26
 13. track13-Mere-baba-mei-baoura-rajinder-singh 8:47
 14. track14-Sabhei-ichha-pooria-ja-paaeaa-agam-apaaraa-rajinder-singh.mp3 9:13
 15. track15-Bal-bal-jaaou-syam-sundar-kau-rajinder-singh 6:30